Actielijn op 7 Een leven lang leren

Loopbaanpaden, de loopbaanboks

Op woensdag 12 oktober ’22 organiseert RAP-MB het event
“Gewoon leraar !?” Dit event is voor schoolleiders, teamleiders, HR-beleidsmedewerkers, opleidingsdocenten en andere onderwijsprofessionals uit de provincie Noord-Brabant. Deze ochtend draait alles om de vraag: hoe verruim je als school je blikveld om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken?

Inhoud van de handreiking: Maak op een interactieve wijze kennis met de loopbaanboks en haar toepassingsmogelijkheden. Vragen, stellingen en verrassingsinterventies geven een inkijk in de loopbaanmogelijkheden voor onderwijsprofessionals. De tool, geïnspireerd op het loopbaanwiel van Marco Snoek, levert een bijdrage aan het ‘brede’ gesprek binnen de school over professionalisering en duurzame inzetbaarheid. 

Behoud leerkrachten

Loopbaanbox

Hoe houd je het werk als leraar uitdagend? En hoe houd je zicht op ambities en de loopbaanmogelijkheden die er zijn? 

De loopbaanbox!


Momenteel wordt er hard gewerkt aan de ontwikkeling van een tool voor leraren, leidinggevenden en professioneel begeleiders. De makers zijn geïnspireerd door de 4 ontwikkeldomeinen van Marco Snoek. Aangevuld met praktijkonderzoek ontwikkelt zich een handzaam tool voor PO, VO en MBO.

Behoud docenten door vermindering werkdruk

Activiteit 18

Woensdag 16 maart | tijdstip: 15.00 – 17.00 uur

Webinar ‘Pilot werkplezier’

‘Hoge werkdruk’ staat in ieder medewerker tevredenheidsonderzoek op een school in de top 2 van knelpunten. Hoe draag je als school zelf bij aan werkdrukverlichting? In een pilot deden twee scholen in Midden-Brabant daarmee (in samenwerking met TNO) ervaring op. RAP-MB organiseert deze webinar voor de scholen uit Midden-Brabant om de ervaringen uit deze pilots te delen. De pilot is interessant voor PMR-leden, schoolleiding en beleidsmakers.

RAP-mb organiseert samen met HR-OMO deze studiemiddag voor alle vo-scholen en mbo-scholen in de regio. In deze bijeenkomst worden de ervaring uit de pilots rond de werkdruk gedeeld.

Factsheet/webinar

Activiteit 19

De werkgroep behoud leerkrachten werkt aan het onderzoek rondom loopbaanpaden (zie eerdere berichten). De bevindingen worden verwerkt in een factsheet en middels een webinar aangeboden aan de regio: lerarenopleidingen, academische opleidingsscholen, schoolopleiders, HR-adviseurs. Middels deze webinar en factsheet willen we meer bekendheid krijgen bij de vo-mbo scholen op het gebied van loopbaanbaden.

Tilburg Centre of the Learning Sciences

activiteit 19

In oktober en november zijn er bijeenkomsten geweest voor het vakgebied Nederlands, voor academische vaardigheden en voor het begeleiden van het profielwerkstuk. Deelnemers waren erg enthousiast. Ook lopen er interessante onderzoekstrajecten met docenten. Op de rol staan trajecten voor Maatschappijleer en -wetenschappen, Economie en Levensbeschouwing. Houd onze website in de gaten voor meer informatie:

https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/center-learning-sciences

Op 16 maart 2022 organiseert TiCeLS een professionaliseringscongres voor docenten en schoolleiders. De werktitel is: Als professional aan de slag met de leerling van nu: zijn leerlingen hetzelfde of anders? Onze keynote spreker is Eric van ’t Zelfde, schoolleider en bekend van onder andere Dreamschool. Jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd!

Tot slot: We zijn nog op zoek naar docenten en andere onderwijsprofessionals die met ons mee willen denken om vraag en aanbod verder op elkaar af te stemmen. Als u daarin geïnteresseerd bent (of iemand kent die zou willen meedenken), stuur een mail naar ticels@tilburguniversity.edu.


Loopbaanpaden

Activiteit 19

Voor het behoud van leraren is het belangrijk dat leraren zicht krijgen en houden op de ontwikkelperspectieven die het docentschap in zich draagt. Welke ontwikkeldomeinen zijn er binnen een school en welke kansen liggen er om je expertise en vaardigheden op een of meerdere van deze domeinen te verrijken? Onderstaande figuur (Snoek, et a; 2017) geeft een kijk in de mogelijkheden. Een inspiratiebron of perspectief voor de eigen praktijk? We gaan er graag met u en met uw collega’s: starters, meer ervaren leraren, uitvallers over in gesprek.

Mail ons:

vermeer.M@2college.nl

H.gerits@fonyts.nl

Bron: Snoek, M., Startende leraren in het po en vo. Www.uitgeverijPica.nl

TiCeLS

Activiteit 19

Op dit moment staan er bij TiCeLS de volgende professionaliseringprojecten op de rol:

  • 5 oktober 2021: Wetenschapsoriëntatie in het V(W)O (15.00-17.00)
  • 19 oktober 2021: Het profielwerkstuk: sluitpost of meesterproef?  (15.00-17.00)
  • 10 november 2021: Bijeenkomst vakdidactici Nederlands. Thema: geletterdheid (16.00- 20.00, inclusief diner)
  • 16 maart 2022: Congres TiCeLS Voortgezette Professionele Ontwikkeling
  • Winter/ voorjaar 2022: Bijeenkomsten voor de vakken economie, bedrijfseconomie en maatschappijleer en maatschappijwetenschappen

Als er vraagstukken zijn waarnaar je onderzoek wilt doen, kun je ook contact met TiCeLS opnemen. Het gaat hierbij van praktijkproblemen in de klas van een individuele docent tot grote vraagstukken die op schoolniveau spelen. We kunnen bijvoorbeeld 1-op1 begeleiding bieden bij het opzetten en uitvoeren van onderzoek, helpen ontdekken hoe we een bepaald vraagstuk kunnen oppakken of samen beurzen aanvragen om grotere projecten te kunnen uitvoeren.

Voor meer informatie of aanmelden, mail Ticels@tilburguniversity.edu of ga naar https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderzoek/instituten-en-researchgroepen/center-learning-sciences

Introductie: Een leven lang leren

Activiteit 19

We gaan onderzoeken wat er al gebeurt op partnerscholen om docenten te behouden voor het onderwijs. Deze inzichten geven handvatten of kaders ten behoeve van het behoud van onderwijspersoneel.

We pakken dit aan via een  praktijkonderzoek. Uw praktijk als waardevolle bron. Hoe ziet uw praktijk er in voornoemd  kader uit, waar liggen wensen, vragen?  Met een semi gestructureerd interview dat (online) plaatsvindt in de maanden april t/m juni 2021 met een van de RAP MB leden gaan wij de situatie in kaart brengen. 

Uw nieuwsgierigheid gewekt? U kunt contact opnemen via cvangorp@rapmb.nl