Actielijn op 9 Arbeidsregio

Strategische personeelsplanning

[kop] Verruim je blikveld

Samen zetten we onze krachten in om het tekort aan onderwijspersoneel in onze regio terug te dringen. Dat betekent enerzijds nieuwe leraren aantrekken, maar – minstens zo belangrijk – huidige leraren behouden. Goed werkgeverschap speelt daarin een belangrijke rol. En daar gaat dit event ‘Gewoon leraar!?’ over. Deze ochtend draait alles om de vraag: hoe verruim je je blikveld om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken?

We bieden je daarvoor tijdens dit event acht concrete handreikingen. Allemaal met de insteek: hoe behoud je als beleidsmaker je docenten? Welke ontwikkelmogelijkheden bied je ze bijvoorbeeld? De handreikingen gaan onder meer in op:

  • Begeleiding van nieuwe docenten. Hoe begeleid je hen goed in de eerste intensieve periode?
  • Statushouders: hoe kunnen Nederlandse scholen deze bevoegde docenten opnemen?
  • Begeleiding van carrièreswitchers. Wat hebben zij nodig om een succesvolle overstap naar het onderwijs te maken?  

Inhoud van de handreiking: De onderwijssector worstelt met het fenomeen strategische personeelsplanning (SPP). De juiste persoon, op het juiste moment, met de juiste kwaliteiten, op de juiste plek tegen de juiste kosten. De gegevens uit SPP leveren veel op voor de school, de medewerkers en last but not least de leerlingen. Het is cruciaal dat schoolleider, teamleiders en HR in gezamenlijkheid iets met SPP doen. Iedereen binnen een school moet geloven in de meerwaarde van SPP. In deze handreiking leer je meer over (de mogelijkheden van) SPP.

mijn-optie

Activiteit 15

Met de tool http://www.mijn-optie.nl en de vacaturebank http://www.onderwijsloketmiddenbrabant/vacatures is er voldaan aan het doel om te komen tot een beter werkende arbeidsmarkt doordat zowel vacatures als kandidaten in de regio in beeld zijn en gematcht kunnen worden.

Op http://www.onderwijsloketmiddenbrabant.nl zijn de vacatures in beeld van alle vo-mbo scholen in de regio midden-brabant dit betrokken zijn bij rap-mb. Daarnaast hebben de vo-scholen in de regio een account voor 2022 ontvangen vanuit de rap-gelden voor http://www.mijn-optie.nl In deze tool presenteren kandidaten zich voor een baan in het onderwijs.

Rap mb wil ervoor zorgen dat er geschikte kandidaten in de tool staan. een adviseur van het onderwijsloket in brabant west en midden zorgt voor een screening van de kandidaten.

In een webinar die werd verzorgd door west- en midden-brabant zijn alle hr-medewerkers op de hoogte gebracht van de werkwijze van deze tool.

Het werkgeversServicepunt

Activiteit 15

Het WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Brabant is een samenwerkingsverband van UWV, gemeenten, SW-bedrijven en het Leerwerkloket in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Contact met één partner is contact met alle partners. WSP Midden-Brabant is daarmee hét aanspreekpunt voor werkgevers in de regio met personeelsvraagstukken en/of die inclusief willen ondernemen en helpt bij het versterken van hun bedrijf. Dat doen we door te adviseren, te ondersteunen en te voorzien van passende werknemers die minder makkelijk zelfstandig aan het werk komen.

De zes pijlers van onze dienstverlening:

  1. Het voordragen en plaatsen van passend personeel
  2. Advies over instrumenten en voorzieningen bij plaatsingen
  3. Informatie over relevante wet- en regelgeving
  4. Advies over inclusief werkgeverschap
  5. Informatie over de arbeidsmarkt
  6. Informatie en advies over een leven lang ontwikkelen

Zie onze flyer! https://www.wspmiddenbrabant.nl/wp-content/uploads/2021/06/Flyer-WSP-Midden-Brabant.pdf

Introductie: Regionale arbeidsmobiliteit

Activiteit 15

In het kader van strategsich HRM-beleid, wordt onderzocht of het werken binnen een regionale arbeidsmarkt breder ingezet kan worden. Expertise en instrumenten worden in de regio en met andere regio’s gedeeld. Er wordt aangesloten op de (strategische) personeelsontwikkeling van scholen. Doel is om te komen tot een (beter) werkende arbeidsmarkt doordat zowel vacatures als kandidaten in beeld zijn en gematcht worden.