Actielijn op 10 Interne mobiliteit

Opleiden toekomstige schoolleiders

Activiteit 7

De MD-programma’s van SOVOT en OMO zijn in het afgelopen jaar verder uitgewerkt en versneld. Doel is om 20 toekomstige schoolleiders in deze jaren op te leiden. Het programma van omo heeft in het eerste jaar 17 deelnemers opgeleid en binnen SOVOT wordt er in 2022 een traject opgestart waarbij de animo ook voldoende aanwezig is.

In 2021 en 2022 hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen OMO en SOVOT. Het initiatief hiervoor kwam vanuit rap-mb om de mogelijkheden te onderzoeken om in de toekomst gezamenlijk te kijken naar het opleiden van leidinggevenden voor de regio.

Resultaat: de besturen werken met interne en externe opleidingsprogramma’s voor leidinggevenden: voor functies in het middenmanagement/ directeur/ rector. Op een later moment kan er gekeken worden of de interne opleidingen binnen een bestuur breder inzetbaar zijn in de regio (of daarbuiten). Op dit moment zijn deze opleidingen nog in een beginstadium en is samenwerking in de regio op dit terrein nog te vroeg. Er zijn wel contacten gelegd tussen enkele besturen.

Webinar van vo naar po

Activiteit 3

Samen met RAP-po in de regio midden-brabant http://www.wijzerinhetonderwijs.nl organiseert rap-mb een webinar voor vodocenten die de overstap willen maken naar het po.

In deze webinar wordt gesproken over de mogelijkheden van een 2egraads docent uit het vo in het po. Mocht er voldoende animo zijn dan kan er gericht gewerkt worden aan een aanvullend programma voor specifieke po-vaardigheden. We streven ernaar om 10 vo-docenten naar het po te doen overstappen, echter is de animo onder vo-docenten tot op heden nog niet groot.

Webinar opscholingstraject

Activiteit 2

Samen met Fontys en RAP-po in de regio midden-brabant http://www.wijzerinhetonderwijs.nl organiseert rap-mb een webinar voor pabo docenten die les willen geven aan vmbo-basis kader. De route voor groepsleerkracht onderbouw vmbo-basis-kader is een verkort opleidingstraject dat pabo docenten in staat stelt bevoegd te worden als groepsleerkracht onderbouw van vmbo-basis-kader.

De webinar biedt deze pabo-docenten zicht op dit op/omscholingstraject dat door Fontys wordt georganiseerd. De verwachting is dat deze webinar een groep van (uiteindelijk) 10 pabo docenten zal opleveren die deze omscholing gaan volgen. De route wordt ook in 2022 nog gesubsidieerd.

Introductie: Interne mobiliteit

Activiteit 2-3

In de regio worden de mogelijkheden van interne mobiliteit verder uitgebreid: denk aan een opscholingstraject voor Pabo-docenten die lesgeven aan VMBO- basis-kader. Of de mogelijkheid tot inzet van tweedegraads docenten uit het VO in het PO. Denk ook aan opleidingsmogelijkheden om schoolleider te worden. Of het benutten van verborgen arbeidsreserve: wat is er nodig voor deeltijders om meer dagen te (kunnen) werken in het onderwijs?