Actielijn op Algemene info

“Gewoon leraar !?”

Op woensdag 12 oktober ’22 organiseert RAP-MB het event
“Gewoon leraar !?” Dit event is voor schoolleiders, teamleiders, HR-beleidsmedewerkers, opleidingsdocenten en andere onderwijsprofessionals uit de provincie Noord-Brabant. Deze ochtend draait alles om de vraag: hoe verruim je als school je blikveld om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken?

We bieden je daarvoor tijdens dit event acht concrete handreikingen. Allemaal met de insteek: hoe behoud je als beleidsmaker je docenten? Welke ontwikkelmogelijkheden bied je ze bijvoorbeeld? De handreikingen gaan onder meer in op:

  • Begeleiding van nieuwe docenten. Hoe begeleid je hen goed in de eerste intensieve periode?
  • Statushouders: hoe kunnen Nederlandse scholen deze bevoegde docenten opnemen?
  • Begeleiding van carri├Ęreswitchers. Wat hebben zij nodig om een succesvolle overstap naar het onderwijs te maken?  

Marco Snoek verzorgt de keynote en gaat met name in op het loopbaanbeleid van scholen rondom het thema: behoud van docenten. Daarnaast bieden we 8 handleidingen aan scholen rondom de aanpak van de kwantitieven en kwalitatieve tekorten.

Thema-maanden

RAP-mb organiseert in de maanden januari tm juni 2022 diverse webinars. Deze staan allen in een bepaald thema. Hieronder vindt u een overzicht van deze thema’s:

januari-22: orientatie op een baan in het onderwijs
februari-22: een carriereswitch naar het onderwijs
maart-22: werkdruk, werkgeluk
april-22: masters voor de klas
mei-22: hybride docentschap
juni-22: groeien in het onderwijs.

Mijnonderwijsreis

Na ontvangst in de schitterende LocHal werden de deelnemers eerst getrakteerd op een inspirerend en interactief optreden door de gebroeders Erik en Luuk Ex. Zij vertelden over de onderwijsreis die zij maakten van Finland naar Singapore om de onderwijssystemen in verschillende landen te vergelijken. Aan de hand van vragen aan het publiek (bijvoorbeeld: klopt het dat leerlingen in Finland geen huiswerk krijgen? Antwoord: nee) leerden we meer over de verschillen in het onderwijs.

Vervolgens konden de deelnemers aan twee workshops / informatieronden meedoen. Zo was er onder meer informatie over lesgeven in het MBO en in het VO, was er een voorlichting over hybride docentschap en konden deelnemers zich laten informeren over verschillende routes om docent te worden.  

Na afloop konden geïnteresseerde potentials aangeven of ze verder begeleid willen worden bij een overstap naar het onderwijs. Iedereen die dit wil is inmiddels gekoppeld aan een collega van RAP Midden-Brabant die in dit proces fungeert als een soort van tussenpersoon of sparringspartner.

Via deze link (Aftermovie mijnonderwijsreis LocHal Tilburg – YouTube) kunt u  de aftermovie van deze geslaagde middag bekijken.

Wie zijn wij?

PROJECTLEIDING
Cisca Zweers, OMO/Theresialyceum, rector, penvoerder.
Caecile van Gorp, 12 besturen, projectmanager.

WERKGROEPLEDEN:
Agnes Praat, Willem van Oranje college, docentcoach.
Bert van Leeuwen, Onderwijsgroep Tilburg, projectleider opleidingsschool.
Fieke Koolen, Fontys PTH. coordinator studentcoaching.
Hanneke Gerits, FLOT, docent vakdidaktiek.
Jacintha Melenhorst, Fontys, instroomcoordinator.
Maaike Dingemans, OMO/Mill-Hill, docent maatschappijleer
Mado Remkes, SOVOT/Beatrixcollege, bestuurscoordinator BOS.
Marloes Vermeer, OMO/2college, schoolopleider.
Marije van Amelsvoort, Tilburg University/ULT, opleidingsdirecteur ULT.
Nienke van der Sommen, OMO/2College Jozefmavo, schoolopleider.
Ward van Pelt, SOVOT/bureau, HRM adviseur.
Vacature RDA, ULT, ESOE, TiO> academici voor de klas.
Vacature MBO, techniek> werving technische docenten.
Vacature Schoolleider> in-door-uitstroom werkgroep.

Welkom bij RAP Midden-Brabant

Er is of dreigt een tekort aan personeel in het onderwijs.

Het tekort aan personeel in het onderwijs is een maatschappelijk probleem. Docenten verlaten het onderwijs (grijze golf) en weinig treden toe.

Dat heeft grote gevolgen

Dit heeft gevolgen voor het onderwijs aan leerlingen. Docenten ervaren een toenemende werkdruk. Voor zittende docenten wordt het steeds moeilijker kennis en vaardigheden op peil te houden en zich verder te professionaliseren. Noodzakelijke veranderingen en vernieuwingen ondervinden vertraging of kunnen helemaal geen doorgang vinden.

Samenwerking is nodig om het tij te keren

Om het tij te keren is regionale samenwerking van belang. Veel scholen nemen al maatregelen maar door gestructureerd samen te werken kunnen scholen elkaar versterken in de regio om gezamenlijk dit maatschappelijke probleem aan te pakken.

Daarvoor hebben we een plan

In dit plan beschrijven we de voorgestelde activiteiten die zich richten op de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in de personeelsvoorziening in de regio Midden-Brabant.We benoemen concrete activiteiten die we willen uitvoeren om de samenwerking in de regio voor het wegwerken van een lerarentekort te versterken. Een aantal activiteiten sluit aan bij reeds in gang gezette initiatieven.