Actielijn op 1 Hybride docenten

Handleiding hybride docentschap

Op woensdag 12 oktober ’22 organiseert RAP-MB het event
“Gewoon leraar !?” Dit event is voor schoolleiders, teamleiders, HR-beleidsmedewerkers, opleidingsdocenten en andere onderwijsprofessionals uit de provincie Noord-Brabant. Deze ochtend draait alles om de vraag: hoe verruim je als school je blikveld om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken?

Inhoud van de handreiking over hybride docentschap: een hybride docent is werkzaam binnen en buiten het onderwijs. De hybride docent combineert twee banen om beide werelden te verbinden en te versterken. In deze handreiking zoomen we in op de beweegredenen en meerwaarde van de hybride docent. Het werken in deze twee werelden kent zes doorslaggevende succesfactoren. We verkennen samen deze succesfactoren om te kijken hoe we de hybride docent een plek geven binnen onze organisaties.

Learning college Fontys

Activiteit 5

Rap-mb is in contact met learning college van Fontys waarin studenten breed worden opgeleid en aan de slag kunnen in zowel het onderwijs als het bedrijfsleven. Dit betekent dat zij worden opgeleid als hybride docent. Rap-mb gaat samen met Fontys bekijken wat er nodig is om meer hybride docenten naar de regio te trekken.

In de maand mei wordt er een webinar georganiseerd door rap-mb en learning college om studenten te attenderen op deze studie. Deze maand staat bij rap-mb in het teken van hybride docentschap.

Daarnaast gaan rap-mb en learning college met elkaar in gesprek over de opleiding die gericht is op onderwijs en werkveld. De gesprekken hierover lopen.

Begeleiding hybride professionals

Activiteit 13

Begin oktober 2021 heeft er in de LocHal een onderwijsevent plaatsgevonden, georganiseerd door RAP-MB. Tijdens dit event was er veel interesse in een baan als hybride docent. Na afloop van het event zijn de geinteresseerden in contact gebracht met werkgroepleden van RAP-MB. ER heeft een schoolbezoek plaatsgevonden, online. Een aantal van deze trajecten (5) hebben inmiddels geleid tot een onderwijsbaan binnen en buiten de regio. Met een aantal geinteresseerden loopt op dit moment nog een orientatietraject, zij kunnen deelnemen aan diverse webinars.

Bijeenkomst en factsheet hybride docenten

Activiteit 10

In november 2021 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden voor scholen met als thema: de hybride educatieve professional, zie bijlage voor flyer/uitnoding. In deze bijeenkomst heeft Marius Bilkes een lezing gegeven over de succesfactoren van hybride docentschap. Vijftien scholen hebben hieraan deelgenomen. Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft RAP-MB een factsheet gemaakt, deze onder dit bericht als bijlage. In de eerste helft van 2022 komt er een vervolg op deze bijeenkomst.

Via deze voorlichtingsbijeenkomsten streeft rap mb er niet alleen naar om meer hybride docenten te werven voor de regio. We benutten ook de ervaringen van mbo-onderwijsgroep Tilburg met hybride docenten binnen o.a. de techniek.

De Meerwaarde van een hybride docent

Activiteit 10

Hybride docentschap heeft echt meerwaarde

De hybride docent maakt het onderwijs voor leerlingen en studenten levendig, brengt de actualiteit van het vak en het beroepsdomein in de les! Praktijkverhalen en voorbeelden uit de werkelijkheid van vandaag vormen het lesmateriaal voor morgen. 

Hybride docenten vormen een middel om onderwijskwaliteit te vergroten. Dat geldt voor algemeen voortgezet onderwijs, maar zeker ook voor het beroepsgerichte onderwijs in vmbo en mbo. Taalgebruik, cultuuraspecten, beroepsvaardigheden, ontwikkelingen in het beroep, innovaties in de sector, de mogelijkheid tot identificatie met de beroepsbeoefenaren: op vele manieren draagt een hybride docent bij aan actueel en betekenisvol onderwijs.

Het lerarentekort noodzaakt ons om nieuwe oplossingen te zoeken: in alle sectoren van het bedrijfsleven is er een potentieel aan werknemers dat ambitie heeft om in het onderwijs te werken. Vanuit RAP MB onderzoeken we dat potentieel en we bewegen geïnteresseerden om zich te verbinden aan onze scholen als hybride docent.

Het ontstaan van overschotten op de arbeidsmarkt biedt kansen voor het onderwijs om nieuw personeel te werven en als zij-instromer in te zetten in het onderwijs.

Maar ook voor ons eigen personeel biedt hybride docentschap kansen. We willen dat onze docenten vitaal, gemotiveerd en geïnspireerd voor de klas blijven staan, gedurende hun gehele loopbaan. Het aangaan van een hybride docentschap draagt bij aan vitalisering van die loopbaan. De onderwijsgevende kan in de nabije bedrijfstak ingezet worden en heeft toegevoegde waarde in educatieve taken, instructie en opleiden op de werkvloer, naast de inzet van zijn specifieke vakexpertise.

Samengevat: hybride docenten verhogen de onderwijskwaliteit, helpen het lerarentekort terug te dringen, vergroten mobiliteit op de arbeidsmarkt en vitaliseren loopbanen van docenten.

Hybride docenten

De Meerwaarde van een hybride docent

Activiteit 10

Hybride docentschap heeft echt meerwaarde

De hybride docent maakt het onderwijs voor leerlingen en studenten levendig, brengt de actualiteit van het vak en het beroepsdomein in de les! Praktijkverhalen en voorbeelden uit de werkelijkheid van vandaag vormen het lesmateriaal voor morgen. 

Hybride docenten vormen een middel om onderwijskwaliteit te vergroten. Dat geldt zowel voor algemeen voortgezet onderwijs, maar zeker voor het beroepsgerichte onderwijs in vmbo en mbo. Taalgebruik, cultuuraspecten, beroepsvaardigheden, ontwikkelingen in het beroep, innovaties in de sector, de mogelijkheid tot identificatie met de beroepsbeoefenaren: op vele manieren draagt een hybride docent bij aan actueel en betekenisvol onderwijs.

Het lerarentekort noodzaakt ons om nieuwe oplossingen te zoeken: in alle sectoren van het bedrijfsleven is er een potentieel aan werknemers dat ambitie heeft om in het onderwijs te werken. Vanuit RAP MB onderzoeken we dat potentieel en we bewegen geïnteresseerden om zich te verbinden aan onze scholen als hybride docent.

Het ontstaan van overschotten op de arbeidsmarkt biedt kansen voor het onderwijs om nieuw personeel te werven en als zij instromer in te zetten in het onderwijs.

Maar ook voor ons eigen personeel biedt hybride docentschap kansen. We willen dat onze docenten vitaal, gemotiveerd en geïnspireerd voor de klas blijven staan, gedurende hun gehele loopbaan. Het aangaan van een hybride docentschap draagt bij aan vitalisering van die loopbaan. De onderwijsgevende kan in de nabije bedrijfstak ingezet worden en heeft toegevoegde waarde in educatieve taken, instructie en opleiden op de werkvloer, naast de inzet van zijn specifieke vakexpertise.

Samengevat: hybride docenten verhogen de onderwijskwaliteit, helpen het lerarentekort terug te dringen, vergroten mobiliteit op de arbeidsmarkt en vitaliseren loopbanen van docenten.

Wat verstaan we onder hybride docenten?

Een hybride docent combineert twee banen: een baan in het onderwijs met een baan in het bedrijfsleven of in een baan binnen een andere onderwijssector.

De hybride docent maakt het onderwijs voor leerlingen en studenten levendig. De hybride docent brengt de actualiteit van het vak en het beroepsdomein in de les! Praktijkverhalen en voorbeelden uit de werkelijkheid van vandaag vormen het lesmateriaal voor morgen. Op vele manieren draagt een hybride docent bij aan actueel en betekenisvol onderwijs.

Wat doen wij in de regio Midden-Brabant:

  • We werven hybride docenten en matchen op vacatures
  • We werken aan commitment en de voorwaarden aan de werkgeverskant.
  • We vitaliseren loopbanen van huidige docenten door het aangaan van hybride loopbanen.