Actielijn op 2 Regionaal loket

Buitenboordmotor

Activiteit 13

Rap-mb werkt op diverse momenten samen met de buitenboordmotor, een organisatie die professionals ondersteunt bij een sectorale overstap. De buitenboordmotor organiseert zogenaamde “deepdives” en rapmb participeert als de deepdive zich richt op het onderwijs.

De komende 10 jaar staan we voor grote uitdagingen. Werk verandert of verdwijnt. Om de tekorten in cruciale sectoren – onderwijs, zorg, IT en techniek inclusief klimaattechnici voor de energietransitie – structureel op te lossen heeft Nederland een nieuw arbeidsmarktsysteem nodig: een systeem dat echt naar mensen kijkt.

voor meer informatie; http://www.debuitenboordmotor.nl

Brabant breed loket

Activiteit 21

Gedurende diverse bijeenkomsten in 2021 is verkend in hoeverre er gekomen kan worden tot een brabantbreed loket. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden tussen projectleiders van de vier rap-regio’s in Noord-Brabant en tussen de penvoerders van Noord-Brabant. Het resultaat van deze overleggen laat op zich wachten, het lukt niet volledig om tot overeenstemming met elkaar te komen. Helaas.

Masterclasses

Activiteit 13

Rap-mb organiseert in de maanden januari tm juni 2022 diverse webinars voor geinteresseerden in een baan in het onderwijs. De volgende onderwerpen komen hierin aan bod:

  • werken in het vo/mbo in de regio
  • arbeidsvoorwaarden, werkgeluk
  • college pedagogiek
  • college didaktiek
  • omgaan met werkdruk in het onderwijs

De webinars worden georganiseerd samen met de partners binnen Rap-mb: Fontys, ULT, RDA, ESOE, Willem van oranje, SOVOT, OMO, OGT, Sg de Overlaat maar ook samen met UWV, Rap-po in de regio.

Voor meer informatie over de webinars: www.onderwijsloketmiddenbrabant.nl/agenda

Begeleiding carriereswitchers

Activiteit 13

Begin oktober 2021 heeft er in de LocHal een onderwijsevent plaatsgevonden, georganiseerd door RAP-MB. Er waren 60 inschrijvingen en uiteindelijk hebben 45 deelnemers het event bezocht. Enkele afzeggingen hadden te maken met toegangsbewijs ivmCovid-19.

Tijdens dit event was er grote interesse in een overstap naar een baan als docent (carriereswitch). Na afloop van het event zijn de geinteresseerden in 1 op 1 in contact gebracht met werkgroepleden van RAP-MB waardoor er een individuele begeleiding plaatsvindt. Er heeft ook een enkel schoolbezoek plaatsgevonden, dit werd bemoeilijkt door Covid-19. Om de deelnemers toch een kijkje in de keuken van de scholen te gunnen, organiseert RAP mb diverse webinars.http://www.onderwijsloketmiddenbrabant.nl/agenda

RAP-mb organiseert diverse masterclasses/webinars voor potentiele carriereswitchers om hen te begeleiden in het orientatietraject. MAsterclass over het werken in de regio, werken in het mbo, werkgeluk/werkdruk, pedagogiek, vakdidaktiek en groeien in het onderwijs/

Een aantal van deze potentiele carriereswitchers hebben inmiddels een onderwijsbaan binnen en buiten de regio. Op dit moment zijn we de preciese aantallen aan het inventariseren.

Onderwijsloket middenbrabant

Activiteit 21

Het onderwijsloket van midden brabant is van start gegaan. De werkgroep heeft na oplevering van het loket een verbeterslag gemaakt in vormgeving. Op 31 januari 2022 was het loket compleet en operationeel. Het loket geeft informatie aan vier doelgroepen: studenten, carriereswitchers, herintreders en onderwijsprofessionals. Het regionale karakter van het loket is terug te zien in de verhalen die er vermeld staan en de foto’s die gemaakt zijn in de regio midden-brabant. www.onderwijsloketmiddenbrabant.nl

Naast de informatieve functie heeft de site ook een makelaarsfunctie. geinteresseerden in het onderwijs kunnen bellen of mailen met het regionale loket. De lerarenopleidingen, ULT, RDA, ESOE, Fontys zorgen er gezamenlijk voor dat geinteresseerden in het onderwijs goed te woord worden gestaan en effectief doorverwezen. https://onderwijsloketmiddenbrabant.nl/persoonlijk-advies/

De site biedt ook een agenda-functie waarbij er elke maand 4-6 webinars worden georganiseerd door rap-mb gericht op de vier eerder beschreven doelgroepen. Ook is het mogelijk om te abonneren op een nieuwsbrief die eens per maand wordt verzonden. www.onderwijsloketmiddenbrabant.nl/agenda

Met behulp van social media (linkedin, facebook en instagram) zetten we in op de werving van kandidaten. https://onderwijsloketmiddenbrabant.nl/nieuwsbrief/

Voortgang regionaal loket

Activiteit 21

De website van het regionale onderwijsloket krijgt steeds meer vorm. Achter de schermen wordt hard gewerkt om er een aantrekkelijke en goed gevulde website van te maken die (aankomende) professionals wegwijs kan maken in (de weg naar) het onderwijs. Ervaringsverhalen van professionals uit de regio krijgen hierbij een prominente plaats. Daarvoor zijn wij op zoek naar mensen uit de omgeving die de overstap naar het onderwijs hebben gemaakt. We zijn hiervoor momenteel nog op zoek naar zij-instromers. Ken je of ben je een zij-instromer in het onderwijs en wil je bijdragen aan de overstap van andere aankomende professionals? Neem dan contact op via cvangorp@rapmb.nl of info@rapmb.nl

Landelijk, provinciaal en regionaal onderwijsloket

Activiteit 21

Er zijn diverse onderwijsloketten voor (aankomende) professionals in het onderwijs.

– Het landelijk onderwijsloket: https://www.onderwijsloket.com/

– Het provinciaal onderwijsloket: onderwijsloketbrabantplus.nl (in ontwikkeling).

– Het regionale onderwijsloket: onderwijsloketmiddenbrabant.nl (in ontwikkeling).

Deze loketten zijn ingericht om iedereen die wil werken of al werkzaam is in het onderwijs te informeren. Je vindt er informatie over landelijke regelingen, provinciale activiteiten en regionale verschillen. Het loket wil onderwijspersoneel werven, behouden én binden aan de regio.

Introductie: Regionaal Loket

Activiteit 21

Er wordt een fysiek en digitaal informatieloket ingericht om toekomstig en huidig onderwijspersoneel te informeren over de routes die er zijn om een overstap te maken naar het onderwijs of om hen te nformeren over routes die er zijn voor zij-instromers, deeltijders of hybride docentschap.

Behalve een digitaal loket zetten we ook in op een “warme aanpak”: mbv chatbots en telefonische contactmogelijkheden willen we toekomstige docenten zo goed mogelijk te woord staan en de weg wijzen.

Dit initiatief wordt gedragen door de twaalf partners uit de regio.