Actielijn op 3 Academici voor de klas

Snuffelstages academici

Activiteit 6

Samen met de Universiteit(en) worden er snuffelstages georganiseerd in de regio : via deze snuffelstages wordt er gewerkt aan grotere bekendheid binnen de academische opleidingen van de universiteiten waardoor meer academici in het onderwijs gaan werken. Doel is het bereiken van 200 studenten en meelopen van 10 studenten.

Door Covid-19 is dit programma onderdeel in 2021 niet uitgevoerd, het bleek niet haalbaar in de scholen ivm de hectiek rondom online en live onderwijs. Bovendien was het niet mogelijk om externen in de scholen toe te laten. In februari 2022 is dit onderdeel weer opgepakt: Vanuit de ULT lopen een tiental studenten mee op een vo-school in de regio met als doel: past het onderwijs bij mij, pas ik bij het onderwijs. Contactpersoon: Marije van Amelsvoort, TiCLS

Webinars “academici/masters voor de klas”

Activiteit 6

In de maand april 2022 staat het thema “masters voor de klas” centraal. In deze maand organiseren we samen met de universitaire partners webinars die zich richten op het werken als academisch geschoold docent. Rap mb + partners organiseren ook een masterclass over didaktiek. Een onderdompeling voor geinteresseerde studenten van de universiteit die een overstap naar het onderwijs overwegen. voor meer informatie (beschikbaar na half maart): www.onderwijsloketmiddenbrabant.nl/agenda

Trainees in onderwijs

Activiteit 11

In 2021 zijn er in de regio midden-brabant 5 trainees van start gegaan. Rap-mb heeft een bijdrage geleverd aan de kosten voor begeleiding van deze trainees. http://www.traineesinonderwijs.nl

Ook in 2022 brengen we TiO onder de aandacht van de scholen en brengen we scholen met elkaar in contact om de ervaringen rondom TiO met elkaar te delen.

in 2021 en 2022 wil rap-mb vijf Trainees in onderwijs werven voor de regio, via het programma Trainees in onderwijs. Deze doelen zijn behaald.

Introductie: Academici voor de klas

Activiteit 11

Dat werken in het onderwijs ontzettend veel voldoening kan geven, hoeven wij u niet te vertellen. Maar waar vind je jonge academici die staan te trappelen om het onderwijs in te gaan?

Verschillende middelbare scholen in Tilburg gaan ruimte bieden aan jonge, ambitieuze academici om hun eerstegraads bevoegdheid te behalen. De trainees doorlopen een intensief, tweejarig programma waarin ze:

  • 3 dagen per week zelfstandig lesgeven op school.
  • Op maandag of dinsdag de lerarenopleiding volgen voor een eerstegraads bevoegdheid aan een van de partneruniversiteiten.
  • Op vrijdag deelnemen aan het verbredingsprogramma.

Inmiddels zijn de selectiedagen achter de rug en wacht nog de matching tussen de Trainees en de scholen om in komend schooljaar een nieuwe lichting Trainees te verwelkomen in het onderwijs!

Meer informatie over dit project? Neem eens een kijkje op www.traineesinonderwijs.nl