Actielijn op 6 Gastdocenten

Statushouders voor de klas

Op woensdag 12 oktober ’22 organiseert RAP-MB het event
“Gewoon leraar !?” Dit event is voor schoolleiders, teamleiders, HR-beleidsmedewerkers, opleidingsdocenten en andere onderwijsprofessionals uit de provincie Noord-Brabant. Deze ochtend draait alles om de vraag: hoe verruim je als school je blikveld om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken?

Inhoud van de handreiking: Minister Wiersma spreekt over onconventionele oplossingen om het lerarentekort terug te dringen. Bevoegd verklaarde docentvluchtelingen voor de klas krijgen is er daar een van. We hebben het dan over statushouders, die in hun thuisland leraar waren. Zij kunnen snel met de Nederlandse taal aan de slag om daarna te werken als onderwijsassistent op onze scholen. In de regio Midden-Brabant gebeurt dit al! In deze handreiking maken we kennis met het Maurickcollege in Vught en twee docentvluchtelingen uit Turkije, die bij hen werken.

Statushouders

Activiteit 12 +16

Na overleg met penvoerder, subsidieverstrekker en enkele stuurgroepleden is ervoor gekozen om de gelden rondom gastdocenten/docentstages + in te zetten bij de werving en begeleiding van hoog-opgeleide statushouders. Deze docent-vluchtelingen zijn allen in het bezit van een bevoegdheid die in Nederland wordt geaccepteerd en gevalideerd. Deze docent-vluchtelingen worden geselecteerd door Cosmicus, een organisatie met een groot netwerk statushouders. Deze docent-vluchtelingen zijn docenten in een tekortvak: wiskunde, natuur/scheikunde en techniek.

De scholen zijn geinformeerd door de projectleider en kunnen zich opgeven voor een meet-en-greet met de statushouders. De scholen geven vervolgens de voorkeur van kandidaten op en de kandidaten maken een top 5 van de scholen waarmee zij kennis hebben gemaakt.

De begeleiding (nt-1 onderwijs, vakdidaktiek, pedagogiek, coaching) van de statushouders wordt betaald door de rapsubsidie. De gelden die ingezet kunnen worden zullen naar verwachting 6-7 docenten in een tekortvak voor de regio opleveren. De scholen investeren ook door de docent-vluchteling voor 6-12 maanden voor 0,4-0,6 fte bovenformatief aan te stellen.

Verduurzaming van het project wordt beoogd door het onderwerp te agenderen bij het ministerie: er moet een landelijke route voor statushouders met een onderwijsbevoegdheid komen, met name voor de tekortvakken. Dit levert bij aan: kwantitatieve lerarentekort, diversiteit op scholen, plaats in de samenleving voor statushouders.

Introductie: Gastdocenten

Activiteit 12

Een gastdocent werkt, zonder bevoegdheid, maximaal 160 uur per jaar in het VO of Mbo. Gastdocentschap biedt een meerwaarde voor het onderwijs én voor het bedrijfsleven. Binnen de werkgroep van RAP MB zal in samenwerking met de lerarenopleiding en het beroepsonderwijs een programma worden ontwikkeld en uitgevoerd om geïnteresseerde gastdocenten te werven.