Archief op maart 25, 2021

Wie zijn wij?

PROJECTLEIDING
Cisca Zweers, OMO/Theresialyceum, rector, penvoerder.
Caecile van Gorp, 12 besturen, projectmanager.

WERKGROEPLEDEN:
Agnes Praat, Willem van Oranje college, docentcoach.
Bert van Leeuwen, Onderwijsgroep Tilburg, projectleider opleidingsschool.
Fieke Koolen, Fontys PTH. coordinator studentcoaching.
Hanneke Gerits, FLOT, docent vakdidaktiek.
Jacintha Melenhorst, Fontys, instroomcoordinator.
Maaike Dingemans, OMO/Mill-Hill, docent maatschappijleer
Mado Remkes, SOVOT/Beatrixcollege, bestuurscoordinator BOS.
Marloes Vermeer, OMO/2college, schoolopleider.
Marije van Amelsvoort, Tilburg University/ULT, opleidingsdirecteur ULT.
Nienke van der Sommen, OMO/2College Jozefmavo, schoolopleider.
Ward van Pelt, SOVOT/bureau, HRM adviseur.
Vacature RDA, ULT, ESOE, TiO> academici voor de klas.
Vacature MBO, techniek> werving technische docenten.
Vacature Schoolleider> in-door-uitstroom werkgroep.

Hybride docenten

De Meerwaarde van een hybride docent

Activiteit 10

Hybride docentschap heeft echt meerwaarde

De hybride docent maakt het onderwijs voor leerlingen en studenten levendig, brengt de actualiteit van het vak en het beroepsdomein in de les! Praktijkverhalen en voorbeelden uit de werkelijkheid van vandaag vormen het lesmateriaal voor morgen. 

Hybride docenten vormen een middel om onderwijskwaliteit te vergroten. Dat geldt zowel voor algemeen voortgezet onderwijs, maar zeker voor het beroepsgerichte onderwijs in vmbo en mbo. Taalgebruik, cultuuraspecten, beroepsvaardigheden, ontwikkelingen in het beroep, innovaties in de sector, de mogelijkheid tot identificatie met de beroepsbeoefenaren: op vele manieren draagt een hybride docent bij aan actueel en betekenisvol onderwijs.

Het lerarentekort noodzaakt ons om nieuwe oplossingen te zoeken: in alle sectoren van het bedrijfsleven is er een potentieel aan werknemers dat ambitie heeft om in het onderwijs te werken. Vanuit RAP MB onderzoeken we dat potentieel en we bewegen geïnteresseerden om zich te verbinden aan onze scholen als hybride docent.

Het ontstaan van overschotten op de arbeidsmarkt biedt kansen voor het onderwijs om nieuw personeel te werven en als zij instromer in te zetten in het onderwijs.

Maar ook voor ons eigen personeel biedt hybride docentschap kansen. We willen dat onze docenten vitaal, gemotiveerd en geïnspireerd voor de klas blijven staan, gedurende hun gehele loopbaan. Het aangaan van een hybride docentschap draagt bij aan vitalisering van die loopbaan. De onderwijsgevende kan in de nabije bedrijfstak ingezet worden en heeft toegevoegde waarde in educatieve taken, instructie en opleiden op de werkvloer, naast de inzet van zijn specifieke vakexpertise.

Samengevat: hybride docenten verhogen de onderwijskwaliteit, helpen het lerarentekort terug te dringen, vergroten mobiliteit op de arbeidsmarkt en vitaliseren loopbanen van docenten.

Wat verstaan we onder hybride docenten?

Een hybride docent combineert twee banen: een baan in het onderwijs met een baan in het bedrijfsleven of in een baan binnen een andere onderwijssector.

De hybride docent maakt het onderwijs voor leerlingen en studenten levendig. De hybride docent brengt de actualiteit van het vak en het beroepsdomein in de les! Praktijkverhalen en voorbeelden uit de werkelijkheid van vandaag vormen het lesmateriaal voor morgen. Op vele manieren draagt een hybride docent bij aan actueel en betekenisvol onderwijs.

Wat doen wij in de regio Midden-Brabant:

  • We werven hybride docenten en matchen op vacatures
  • We werken aan commitment en de voorwaarden aan de werkgeverskant.
  • We vitaliseren loopbanen van huidige docenten door het aangaan van hybride loopbanen.

Landelijk, provinciaal en regionaal onderwijsloket

Activiteit 21

Er zijn diverse onderwijsloketten voor (aankomende) professionals in het onderwijs.

– Het landelijk onderwijsloket: https://www.onderwijsloket.com/

– Het provinciaal onderwijsloket: onderwijsloketbrabantplus.nl (in ontwikkeling).

– Het regionale onderwijsloket: onderwijsloketmiddenbrabant.nl (in ontwikkeling).

Deze loketten zijn ingericht om iedereen die wil werken of al werkzaam is in het onderwijs te informeren. Je vindt er informatie over landelijke regelingen, provinciale activiteiten en regionale verschillen. Het loket wil onderwijspersoneel werven, behouden én binden aan de regio.