Archief op juli 19, 2022

Van preventie naar urgentie

Samen zetten we onze krachten in om het tekort aan onderwijspersoneel in onze regio terug te dringen. Dat betekent enerzijds nieuwe leraren aantrekken, maar – minstens zo belangrijk – huidige leraren behouden. Goed werkgeverschap speelt daarin een belangrijke rol. En daar gaat dit event ‘Gewoon leraar!?’ over. Deze ochtend draait alles om de vraag: hoe verruim je je blikveld om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken?

We bieden je daarvoor tijdens dit event acht concrete handreikingen. Allemaal met de insteek: hoe behoud je als beleidsmaker je docenten? Welke ontwikkelmogelijkheden bied je ze bijvoorbeeld? De handreikingen gaan onder meer in op:

  • Begeleiding van nieuwe docenten. Hoe begeleid je hen goed in de eerste intensieve periode?
  • Statushouders: hoe kunnen Nederlandse scholen deze bevoegde docenten opnemen?
  • Begeleiding van carrièreswitchers. Wat hebben zij nodig om een succesvolle overstap naar het onderwijs te maken?  

De inhoud van deze handreiking: Door het te verwachten lerarentekort in het po zijn diverse initiatieven ontstaan. Doel is om op een snelle, efficiënte manier nieuwe leerkrachten aan te trekken en op te leiden tot kwalitatief goede leerkrachten. Er is behoefte aan duidelijkheid over de verwachtingen van de verschillende betrokkenen bij het proces tot het opleiden van zij-instromers. In dit tafelgesprek geven we helderheid over de rol en verantwoordelijkheid bij het begeleiden van zij-instromers in het zij-instroomtraject binnen T-PrimaiR. Maar we horen ook graag van de professionals wat ze missen of willen toevoegen aan het zij-instroomtraject.

Strategische personeelsplanning

[kop] Verruim je blikveld

Samen zetten we onze krachten in om het tekort aan onderwijspersoneel in onze regio terug te dringen. Dat betekent enerzijds nieuwe leraren aantrekken, maar – minstens zo belangrijk – huidige leraren behouden. Goed werkgeverschap speelt daarin een belangrijke rol. En daar gaat dit event ‘Gewoon leraar!?’ over. Deze ochtend draait alles om de vraag: hoe verruim je je blikveld om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken?

We bieden je daarvoor tijdens dit event acht concrete handreikingen. Allemaal met de insteek: hoe behoud je als beleidsmaker je docenten? Welke ontwikkelmogelijkheden bied je ze bijvoorbeeld? De handreikingen gaan onder meer in op:

  • Begeleiding van nieuwe docenten. Hoe begeleid je hen goed in de eerste intensieve periode?
  • Statushouders: hoe kunnen Nederlandse scholen deze bevoegde docenten opnemen?
  • Begeleiding van carrièreswitchers. Wat hebben zij nodig om een succesvolle overstap naar het onderwijs te maken?  

Inhoud van de handreiking: De onderwijssector worstelt met het fenomeen strategische personeelsplanning (SPP). De juiste persoon, op het juiste moment, met de juiste kwaliteiten, op de juiste plek tegen de juiste kosten. De gegevens uit SPP leveren veel op voor de school, de medewerkers en last but not least de leerlingen. Het is cruciaal dat schoolleider, teamleiders en HR in gezamenlijkheid iets met SPP doen. Iedereen binnen een school moet geloven in de meerwaarde van SPP. In deze handreiking leer je meer over (de mogelijkheden van) SPP.

Nieuwe collega’s- inductie

Op woensdag 12 oktober ’22 organiseert RAP-MB het event
“Gewoon leraar !?” Dit event is voor schoolleiders, teamleiders, HR-beleidsmedewerkers, opleidingsdocenten en andere onderwijsprofessionals uit de provincie Noord-Brabant. Deze ochtend draait alles om de vraag: hoe verruim je als school je blikveld om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken?

Inhoud van de handreiking: Wat kun je als school doen om nieuwe collega’s zich thuis te laten voelen en hen voor jouw school te behouden? Wat brengen de nieuwe collega’s mee aan kwaliteiten en ervaring? Welke vragen en behoeftes hebben zij en hoe begeleid je hen op maat? In deze handreiking vergelijk én beoordeel je het inductiebeleid op jouw school aan de hand van de Handreiking Zeeuws Inductiebeleid. Ten slotte maken we de vertaalslag van papier (beleid) naar de concrete uitvoering in de weerbarstige praktijk.

Loopbaanpaden, de loopbaanboks

Op woensdag 12 oktober ’22 organiseert RAP-MB het event
“Gewoon leraar !?” Dit event is voor schoolleiders, teamleiders, HR-beleidsmedewerkers, opleidingsdocenten en andere onderwijsprofessionals uit de provincie Noord-Brabant. Deze ochtend draait alles om de vraag: hoe verruim je als school je blikveld om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken?

Inhoud van de handreiking: Maak op een interactieve wijze kennis met de loopbaanboks en haar toepassingsmogelijkheden. Vragen, stellingen en verrassingsinterventies geven een inkijk in de loopbaanmogelijkheden voor onderwijsprofessionals. De tool, geïnspireerd op het loopbaanwiel van Marco Snoek, levert een bijdrage aan het ‘brede’ gesprek binnen de school over professionalisering en duurzame inzetbaarheid. 

Statushouders voor de klas

Op woensdag 12 oktober ’22 organiseert RAP-MB het event
“Gewoon leraar !?” Dit event is voor schoolleiders, teamleiders, HR-beleidsmedewerkers, opleidingsdocenten en andere onderwijsprofessionals uit de provincie Noord-Brabant. Deze ochtend draait alles om de vraag: hoe verruim je als school je blikveld om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken?

Inhoud van de handreiking: Minister Wiersma spreekt over onconventionele oplossingen om het lerarentekort terug te dringen. Bevoegd verklaarde docentvluchtelingen voor de klas krijgen is er daar een van. We hebben het dan over statushouders, die in hun thuisland leraar waren. Zij kunnen snel met de Nederlandse taal aan de slag om daarna te werken als onderwijsassistent op onze scholen. In de regio Midden-Brabant gebeurt dit al! In deze handreiking maken we kennis met het Maurickcollege in Vught en twee docentvluchtelingen uit Turkije, die bij hen werken.

Deeltijders en carrièreswitchers

Op woensdag 12 oktober ’22 organiseert RAP-MB het event
“Gewoon leraar !?” Dit event is voor schoolleiders, teamleiders, HR-beleidsmedewerkers, opleidingsdocenten en andere onderwijsprofessionals uit de provincie Noord-Brabant. Deze ochtend draait alles om de vraag: hoe verruim je als school je blikveld om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken?

Inhoud van de handreiking: Het onderwijs (zowel mbo als AVO) ziet steeds meer in hoe aantrekkelijk een carrièreswitcher is. Tegelijkertijd zien ook carrièreswitchers in toenemende mate de mogelijkheden in het onderwijs. Maar: wie is die carrièreswitcher? Wat drijft hem en wat heeft hij nodig? Wat boeit en bindt hem aan het onderwijs? Wat kunnen lerarenopleidingen en scholenveld voor hem betekenen en wat vraagt dit van ons? In een rondetafelgesprek verbinden we samen met de deelnemers onderzoeksresultaten aan actieplannen.

Handleiding hybride docentschap

Op woensdag 12 oktober ’22 organiseert RAP-MB het event
“Gewoon leraar !?” Dit event is voor schoolleiders, teamleiders, HR-beleidsmedewerkers, opleidingsdocenten en andere onderwijsprofessionals uit de provincie Noord-Brabant. Deze ochtend draait alles om de vraag: hoe verruim je als school je blikveld om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken?

Inhoud van de handreiking over hybride docentschap: een hybride docent is werkzaam binnen en buiten het onderwijs. De hybride docent combineert twee banen om beide werelden te verbinden en te versterken. In deze handreiking zoomen we in op de beweegredenen en meerwaarde van de hybride docent. Het werken in deze twee werelden kent zes doorslaggevende succesfactoren. We verkennen samen deze succesfactoren om te kijken hoe we de hybride docent een plek geven binnen onze organisaties.

“Gewoon leraar !?”

Op woensdag 12 oktober ’22 organiseert RAP-MB het event
“Gewoon leraar !?” Dit event is voor schoolleiders, teamleiders, HR-beleidsmedewerkers, opleidingsdocenten en andere onderwijsprofessionals uit de provincie Noord-Brabant. Deze ochtend draait alles om de vraag: hoe verruim je als school je blikveld om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken?

We bieden je daarvoor tijdens dit event acht concrete handreikingen. Allemaal met de insteek: hoe behoud je als beleidsmaker je docenten? Welke ontwikkelmogelijkheden bied je ze bijvoorbeeld? De handreikingen gaan onder meer in op:

  • Begeleiding van nieuwe docenten. Hoe begeleid je hen goed in de eerste intensieve periode?
  • Statushouders: hoe kunnen Nederlandse scholen deze bevoegde docenten opnemen?
  • Begeleiding van carrièreswitchers. Wat hebben zij nodig om een succesvolle overstap naar het onderwijs te maken?  

Marco Snoek verzorgt de keynote en gaat met name in op het loopbaanbeleid van scholen rondom het thema: behoud van docenten. Daarnaast bieden we 8 handleidingen aan scholen rondom de aanpak van de kwantitieven en kwalitatieve tekorten.