Introductie: Versterking inductie

Introductie: Versterking inductie

Activiteit 17

Met een driejarig inductietraject wil RAP MB meer starters behouden voor het onderwijs. Het inductietraject is gericht op vermindering van werkdruk, enculturatie binnen de organisatie en doorgaande professionalisering. Startende (en ervaren nieuwe docenten) zullen binnen het inductieprogramma individueel en groepsgericht worden begeleid en ondersteund. 

De werkgroep Inductie is begonnen met het inventariseren van de problematiek van de startende docent. Ook is er onderzoek gedaan naar inductie, wat het inhoudt en hoe het op diverse VO-scholen vorm heeft gekregen. De werkgroep Inductie vanuit de RAP MB wil de komende maanden het volgende onderzoeken, in samenwerking met de academische opleidingsscholen:

  • Wat is er al aan inductieprogramma’s op de deelnemende scholen?
  • Wat loopt er goed bij deze inductieprogramma’s? 
  • Waar is behoefte aan, als het gaat om inductie op de scholen?
  • Wat zijn de overeenkomsten, verschillen en best practices van deze inductieprogramma’s? 
  • Wat zou de werkgroep inductie van RAP MB kunnen betekenen  voor de scholen? 

Na inventarisatie gaat de werkgroep zich buigen over een ’blauwdruk’. Dit kan zijn in de vorm van richtlijnen, een kant-en-klaar inductieprogramma, of ondersteuning van experts bij het implementeren van een inductieprogramma. 

De werkgroep hoopt de inventarisatiefase voor de zomer af te ronden.

Vragen of ideeën? Laat het ons weten via info@rapmb.nl

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie