Introductie: Interne mobiliteit

Introductie: Interne mobiliteit

Activiteit 2-3

In de regio worden de mogelijkheden van interne mobiliteit verder uitgebreid: denk aan een opscholingstraject voor Pabo-docenten die lesgeven aan VMBO- basis-kader. Of de mogelijkheid tot inzet van tweedegraads docenten uit het VO in het PO. Denk ook aan opleidingsmogelijkheden om schoolleider te worden. Of het benutten van verborgen arbeidsreserve: wat is er nodig voor deeltijders om meer dagen te (kunnen) werken in het onderwijs?

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie