Inductie

Inductie

Activiteit 17

De volgende stap is het afnemen van een (snel in te vullen) enquête op diverse scholen om in beeld te brengen waar behoefte aan is op het terrein van inductie.

Daaraan gekoppeld wil de werkgroep behoud leerkrachten enkele interviews houden met verantwoordelijken op de bevraagde scholen als het gaat om inductie, met als doel nog beter in te kunnen schatten wat de concrete behoefte van de scholen is.

Voorbeelden van behoeften kunnen zijn: opzetten van inductiebeleid, implementatie van een (driejarig) inductieplan, opleiden/trainen van medewerkers, geven van workshops, uitwisselen van ideeën en werkvormen.

We willen niet uitsluitend kijken naar wat is er al, maar ook naar wat is er nodig is. De werkgroep kijkt naar het samenstellen van een algemene menukaart, waarmee de scholen zelf een maatwerk inductietraject kunnen opzetten, al dan niet in samenwerking met de werkgroep.
Tevens willen we good practices  in beeld brengen waarmee scholen hun reeds bestaande programma kunnen aanvullen.

Tot slot is de werkgroep voornemens een scan te ontwikkelen, waarmee betrokken scholen hun inductieplan onder de loep kunnen nemen en kunnen analyseren waar de bestaande programma’s mogelijk nog aanvulling behoeven.

Wij stellen het zeer op prijs als zoveel mogelijk betrokken scholen de enquête willen invullen. De enquête is te vinden onder https://forms.gle/c639bUEB6BWg1yHn8

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie