Verbeteren van door-uitstroom

Verbeteren van door-uitstroom

Activiteit 14

Deeltijders, zij-instromers, hybride docenten, wie zijn zij?

Deze doelgroepen bieden potentieel in het kader van het bestrijden van het lerarentekort; deze groep beroepsbeoefenaren, die zich wil om- of bijscholen om inzetbaar te zijn en hun eerder opgedane kennis, ervaringen, meeneemt in de nieuwe werkomgeving. Wij gaan in gesprek met zij-instromers en deeltijdstudenten voor het ophalen van werkplekervaring, het leren kennen van succesfactoren en het definiƫren van mogelijke knelpunten. Met behulp van hun input hopen we aanbevelingen te kunnen formuleren voor zowel de werkplek als de lerarenopleidingen. Aanbevelingen kunnen de studie betreffen en de begeleiding daarin, maar evengoed het functioneren op de werkvloer en de verschillende typen van begeleiding die we de student (kunnen) bieden en die aansluiten bij zijn expertise en leer-/ ontwikkelbehoeften.

Daarbij kunnen zij mogelijk inspirerende verhalen vertellen als ervaringsdeskundigen m.b.t. zij-instroom, deeltijd leren/werken en hybride werken.

Wil je meepraten en je ervaringen/ tips delen? Neem dan contact op met d.koolen@fontys.nlsommen.n@2college.nl of j.melenhorst@fontys.nl

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie