De Meerwaarde van een hybride docent

De Meerwaarde van een hybride docent

Activiteit 10

Hybride docentschap heeft echt meerwaarde

De hybride docent maakt het onderwijs voor leerlingen en studenten levendig, brengt de actualiteit van het vak en het beroepsdomein in de les! Praktijkverhalen en voorbeelden uit de werkelijkheid van vandaag vormen het lesmateriaal voor morgen. 

Hybride docenten vormen een middel om onderwijskwaliteit te vergroten. Dat geldt voor algemeen voortgezet onderwijs, maar zeker ook voor het beroepsgerichte onderwijs in vmbo en mbo. Taalgebruik, cultuuraspecten, beroepsvaardigheden, ontwikkelingen in het beroep, innovaties in de sector, de mogelijkheid tot identificatie met de beroepsbeoefenaren: op vele manieren draagt een hybride docent bij aan actueel en betekenisvol onderwijs.

Het lerarentekort noodzaakt ons om nieuwe oplossingen te zoeken: in alle sectoren van het bedrijfsleven is er een potentieel aan werknemers dat ambitie heeft om in het onderwijs te werken. Vanuit RAP MB onderzoeken we dat potentieel en we bewegen geïnteresseerden om zich te verbinden aan onze scholen als hybride docent.

Het ontstaan van overschotten op de arbeidsmarkt biedt kansen voor het onderwijs om nieuw personeel te werven en als zij-instromer in te zetten in het onderwijs.

Maar ook voor ons eigen personeel biedt hybride docentschap kansen. We willen dat onze docenten vitaal, gemotiveerd en geïnspireerd voor de klas blijven staan, gedurende hun gehele loopbaan. Het aangaan van een hybride docentschap draagt bij aan vitalisering van die loopbaan. De onderwijsgevende kan in de nabije bedrijfstak ingezet worden en heeft toegevoegde waarde in educatieve taken, instructie en opleiden op de werkvloer, naast de inzet van zijn specifieke vakexpertise.

Samengevat: hybride docenten verhogen de onderwijskwaliteit, helpen het lerarentekort terug te dringen, vergroten mobiliteit op de arbeidsmarkt en vitaliseren loopbanen van docenten.

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie