Het werkgeversServicepunt

Het werkgeversServicepunt

Activiteit 15

Het WerkgeversServicepunt (WSP) Midden-Brabant is een samenwerkingsverband van UWV, gemeenten, SW-bedrijven en het Leerwerkloket in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant. Contact met één partner is contact met alle partners. WSP Midden-Brabant is daarmee hét aanspreekpunt voor werkgevers in de regio met personeelsvraagstukken en/of die inclusief willen ondernemen en helpt bij het versterken van hun bedrijf. Dat doen we door te adviseren, te ondersteunen en te voorzien van passende werknemers die minder makkelijk zelfstandig aan het werk komen.

De zes pijlers van onze dienstverlening:

  1. Het voordragen en plaatsen van passend personeel
  2. Advies over instrumenten en voorzieningen bij plaatsingen
  3. Informatie over relevante wet- en regelgeving
  4. Advies over inclusief werkgeverschap
  5. Informatie over de arbeidsmarkt
  6. Informatie en advies over een leven lang ontwikkelen

Zie onze flyer! https://www.wspmiddenbrabant.nl/wp-content/uploads/2021/06/Flyer-WSP-Midden-Brabant.pdf

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie