Begeleiding deeltijders

Begeleiding deeltijders

Activiteit 14

Voor carrièreswitchers, die in het reguliere VO werkzaam willen zijn, lijkt de puzzel uitdagender. Uit verkennende gesprekken met aanstaande carrièreswitchers wordt daarom extra aandacht besteed aan een gedegen oriëntatietraject waarin de aanstaande switchers gedegen kennismaken met mbo en vo. Daar proeven zij eveneens aan het lesgeven zelf om goed de doelgroep te leren kennen, waarna een passend onderwijstraject kan worden verkend, al dan niet in een zij-instroomconstructie. Uit studie blijkt immers dat gedegenheid van het oriëntatietraject in belangrijke mate bijdraagt aan studiesucces (Meens, 2020).

Uit exitgesprekken zullen exitfactoren worden gedestilleerd, die te maken hebben met de studeerbaarheid van het programma, toetsing, de didactiek en de begeleiding tijdens studie en het werkplekleren.

Doel is vanuit deze resultaten te komen tot aanbevelingen voor de lerarenopleidingen en het voortgezet en het beroepsonderwijs, begin 2022.

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie