Begeleiding carriereswitchers

Begeleiding carriereswitchers

Activiteit 13

Begin oktober 2021 heeft er in de LocHal een onderwijsevent plaatsgevonden, georganiseerd door RAP-MB. Er waren 60 inschrijvingen en uiteindelijk hebben 45 deelnemers het event bezocht. Enkele afzeggingen hadden te maken met toegangsbewijs ivmCovid-19.

Tijdens dit event was er grote interesse in een overstap naar een baan als docent (carriereswitch). Na afloop van het event zijn de geinteresseerden in 1 op 1 in contact gebracht met werkgroepleden van RAP-MB waardoor er een individuele begeleiding plaatsvindt. Er heeft ook een enkel schoolbezoek plaatsgevonden, dit werd bemoeilijkt door Covid-19. Om de deelnemers toch een kijkje in de keuken van de scholen te gunnen, organiseert RAP mb diverse webinars.http://www.onderwijsloketmiddenbrabant.nl/agenda

RAP-mb organiseert diverse masterclasses/webinars voor potentiele carriereswitchers om hen te begeleiden in het orientatietraject. MAsterclass over het werken in de regio, werken in het mbo, werkgeluk/werkdruk, pedagogiek, vakdidaktiek en groeien in het onderwijs/

Een aantal van deze potentiele carriereswitchers hebben inmiddels een onderwijsbaan binnen en buiten de regio. Op dit moment zijn we de preciese aantallen aan het inventariseren.

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie