Brabant breed loket

Brabant breed loket

Activiteit 21

Gedurende diverse bijeenkomsten in 2021 is verkend in hoeverre er gekomen kan worden tot een brabantbreed loket. Deze gesprekken hebben plaatsgevonden tussen projectleiders van de vier rap-regio’s in Noord-Brabant en tussen de penvoerders van Noord-Brabant. Het resultaat van deze overleggen laat op zich wachten, het lukt niet volledig om tot overeenstemming met elkaar te komen. Helaas.

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie