Academische opleidingsscholen

Academische opleidingsscholen

Activiteit 1

In de regio midden-brabant zijn vier academische opleidingsscholen actief. Bij de start van het traject was nog niet elke school in de regio aangesloten bij een AOS. Inmiddels zijn er, via contactlegging door rapmb, gesprekken geweest tussen de scholen die nog niet zijn aangesloten en de AOS-en uit de omgeving. Dit heeft geleid tot samenwerking in de regio. Ook de scholen die wel in de regio Midden-Brabant liggen, maar niet deelnemen aan rap-mb zijn op weg om ofwel AOS te worden, ofwel aan te sluiten bij een al bestaande AOS. Het streven dat in 2025 elke student via SO&P wordt opgeleid zal in de regio midden-brabant naar verwachting worden gehaald.

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie