Platform samen opleiden

Platform samen opleiden

Actitiviteit 1

Een van de subsidie-activiteiten betreft het gezamenlijk organiseren van opleidingsaanbod voor : werkplekbegeleiders, – opleidingsdocenten, – onderzoeksdocenten. Doel is zichtbare samenwerking via een gezamenlijk aanbod aan einde periode. Het platform samen opleiden is een samenwerking van diverse academische opleidingsscholen. vanuit de regio midden-brabant betreft het AOS Midden-Brabant, Brabantsche opleidingsschool en Opleidingsschool 013. (Opleidingsschool Rivierenland participeert hier niet in, zij zijn verbonden aan de Hogeschool van Utrecht).

Er zijn gesprekken gaande tussen RAP-mb en het platform samen opleiden in hoeverre de samenwerking tussen de opleidingsscholen in het gebeid vergroot kan worden.

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie