Factsheet/ webinar

Factsheet/ webinar

Activiteit 14

De werkgroep in-door-uitstroom werkt aan het onderzoek onder de deeltijders en zij-instromers (zie eerdere berichten). De bevindingen worden verwerkt in een factsheet en middels een webinar aangeboden aan de regio: lerarenopleidingen, academische opleidingsscholen, schoolopleiders, HR-adviseurs. Middels deze webinar en factsheet willen we meer bekendheid krijgen bij de vo-mbo scholen op het gebied van zij-instroom. Deze informatie kan worden ingezet ter verbetering van intake- en selectieprocedure en begeleiding van zij-instromers op lerarenopleidingen. Dit kan uitval gedurende het traject voorkomen.

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie