Statushouders

Statushouders

Activiteit 12 +16

Na overleg met penvoerder, subsidieverstrekker en enkele stuurgroepleden is ervoor gekozen om de gelden rondom gastdocenten/docentstages + in te zetten bij de werving en begeleiding van hoog-opgeleide statushouders. Deze docent-vluchtelingen zijn allen in het bezit van een bevoegdheid die in Nederland wordt geaccepteerd en gevalideerd. Deze docent-vluchtelingen worden geselecteerd door Cosmicus, een organisatie met een groot netwerk statushouders. Deze docent-vluchtelingen zijn docenten in een tekortvak: wiskunde, natuur/scheikunde en techniek.

De scholen zijn geinformeerd door de projectleider en kunnen zich opgeven voor een meet-en-greet met de statushouders. De scholen geven vervolgens de voorkeur van kandidaten op en de kandidaten maken een top 5 van de scholen waarmee zij kennis hebben gemaakt.

De begeleiding (nt-1 onderwijs, vakdidaktiek, pedagogiek, coaching) van de statushouders wordt betaald door de rapsubsidie. De gelden die ingezet kunnen worden zullen naar verwachting 6-7 docenten in een tekortvak voor de regio opleveren. De scholen investeren ook door de docent-vluchteling voor 6-12 maanden voor 0,4-0,6 fte bovenformatief aan te stellen.

Verduurzaming van het project wordt beoogd door het onderwerp te agenderen bij het ministerie: er moet een landelijke route voor statushouders met een onderwijsbevoegdheid komen, met name voor de tekortvakken. Dit levert bij aan: kwantitatieve lerarentekort, diversiteit op scholen, plaats in de samenleving voor statushouders.

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie