Factsheet/webinar

Factsheet/webinar

Activiteit 19

De werkgroep behoud leerkrachten werkt aan het onderzoek rondom loopbaanpaden (zie eerdere berichten). De bevindingen worden verwerkt in een factsheet en middels een webinar aangeboden aan de regio: lerarenopleidingen, academische opleidingsscholen, schoolopleiders, HR-adviseurs. Middels deze webinar en factsheet willen we meer bekendheid krijgen bij de vo-mbo scholen op het gebied van loopbaanbaden.

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie