Inductie kennisdeling

Inductie kennisdeling

Activiteit 17

De werkgroep behoud leerkrachten werkt aan een menukaart voor indcutietrajecten (zie eerdere berichten). De bevindingen worden verwerkt in een factsheet en middels een webinar aangeboden aan de regio: lerarenopleidingen, academische opleidingsscholen, schoolopleiders, HR-adviseurs. Middels deze webinar en factsheet dragen we bij aan een langer/steviger inductietraject. Dit kan leident tot het binden van startende leerkrachten (en daarmee het tegengaan van uitval).

Op dit moment zijn er diverse geluiden uit de regio dat er meer startende docenten afhaken dan voorheen. Redenen die zij noemen is de werkdruk die wordt veroorzaakt door Covid-19: steeds weer online/live moeten wisselen, veel zieke collega’s, leerlingen en een achterstand bij de leerlingen. De werkdruk door startende collega’s wordt als zeer hoog ervaren.

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie