Opleiden toekomstige schoolleiders

Opleiden toekomstige schoolleiders

Activiteit 7

De MD-programma’s van SOVOT en OMO zijn in het afgelopen jaar verder uitgewerkt en versneld. Doel is om 20 toekomstige schoolleiders in deze jaren op te leiden. Het programma van omo heeft in het eerste jaar 17 deelnemers opgeleid en binnen SOVOT wordt er in 2022 een traject opgestart waarbij de animo ook voldoende aanwezig is.

In 2021 en 2022 hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen OMO en SOVOT. Het initiatief hiervoor kwam vanuit rap-mb om de mogelijkheden te onderzoeken om in de toekomst gezamenlijk te kijken naar het opleiden van leidinggevenden voor de regio.

Resultaat: de besturen werken met interne en externe opleidingsprogramma’s voor leidinggevenden: voor functies in het middenmanagement/ directeur/ rector. Op een later moment kan er gekeken worden of de interne opleidingen binnen een bestuur breder inzetbaar zijn in de regio (of daarbuiten). Op dit moment zijn deze opleidingen nog in een beginstadium en is samenwerking in de regio op dit terrein nog te vroeg. Er zijn wel contacten gelegd tussen enkele besturen.

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie