Behoud docenten door vermindering werkdruk

Behoud docenten door vermindering werkdruk

Activiteit 18

Woensdag 16 maart | tijdstip: 15.00 – 17.00 uur

Webinar ‘Pilot werkplezier’

‘Hoge werkdruk’ staat in ieder medewerker tevredenheidsonderzoek op een school in de top 2 van knelpunten. Hoe draag je als school zelf bij aan werkdrukverlichting? In een pilot deden twee scholen in Midden-Brabant daarmee (in samenwerking met TNO) ervaring op. RAP-MB organiseert deze webinar voor de scholen uit Midden-Brabant om de ervaringen uit deze pilots te delen. De pilot is interessant voor PMR-leden, schoolleiding en beleidsmakers.

RAP-mb organiseert samen met HR-OMO deze studiemiddag voor alle vo-scholen en mbo-scholen in de regio. In deze bijeenkomst worden de ervaring uit de pilots rond de werkdruk gedeeld.

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie