Schakelmodule “leraar gezocht”

Schakelmodule “leraar gezocht”

Activiteit 9

Studenten interesseren voor het beroep van docent. Doel is het verbreden van de activiteiten die gericht zijn op kennismaking met het beroep van docent. In het subsidieplan staat geschreven dat de studenten-interesse avond van SOVOT wordt uitgebreid, echter deze activiteit bestaat niet meer.
Rap-mb heeft de insteek gekozen om een ander initiatief in de regio te versterken: de schakelmodule “leraar gezocht” van Fontys.

Schuilt er een leraar in mij?
Tussen de aftrap in september en de afronding begin februari gaan de leerlingen aan de slag met het verkennen van het beroep van leraar. Voorbeelden van vragen zijn: ‘Wat moet ik kennen en kunnen om een goede leraar te worden?’ ‘Welke kwaliteitseisen worden gesteld aan leraren PO en VO?‘ ‘Hoe stel ik goede vragen om een volledig beeld te krijgen van wat een leraar allemaal doet?’ ‘Wat is ervoor nodig om een goede les te geven?’ Voor een stukje praktijkervaring geven leerlingen elkaar minilessen en ze geven elkaar daarop feedback, bovendien wordt er stage gelopen. Allemaal activiteiten om een onderbouwd antwoord te kunnen geven op de vraag ‘Schuilt er een leraar in mij?’

In 2021 hebben er twee schakelmodule (groepen) gedraaid in de regio midden-Brabant. Het resultaat van deze module is goed: 50-60% van de deelnemers gaat het onderwijs in. De pabo-opleiding is hierbij favoriet.

Inmiddels heeft ook OCW interesse getoond in de schakelmodule. Binnen het netwerk zetten we de contacten in om de schakelmoduel meer bekendheid te geven: decanen, mentoren, pws-begeleiders en de leerlingen zelf worden geinformeerd. rap-mb bekijkt nog in hoeverre er ook een bijdrage kan komen met berichten in nieuwsbrieven en social media. RAP-po is inmiddels ook op de hoogte gebracht van deze schakelmodule, zij zijn immers op zoek naar activiteiten om meer studenten te werven voor de pabo.

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie