Handleiding hybride docentschap

Handleiding hybride docentschap

Op woensdag 12 oktober ’22 organiseert RAP-MB het event
“Gewoon leraar !?” Dit event is voor schoolleiders, teamleiders, HR-beleidsmedewerkers, opleidingsdocenten en andere onderwijsprofessionals uit de provincie Noord-Brabant. Deze ochtend draait alles om de vraag: hoe verruim je als school je blikveld om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken?

Inhoud van de handreiking over hybride docentschap: een hybride docent is werkzaam binnen en buiten het onderwijs. De hybride docent combineert twee banen om beide werelden te verbinden en te versterken. In deze handreiking zoomen we in op de beweegredenen en meerwaarde van de hybride docent. Het werken in deze twee werelden kent zes doorslaggevende succesfactoren. We verkennen samen deze succesfactoren om te kijken hoe we de hybride docent een plek geven binnen onze organisaties.

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie