Strategische personeelsplanning

Strategische personeelsplanning

[kop] Verruim je blikveld

Samen zetten we onze krachten in om het tekort aan onderwijspersoneel in onze regio terug te dringen. Dat betekent enerzijds nieuwe leraren aantrekken, maar – minstens zo belangrijk – huidige leraren behouden. Goed werkgeverschap speelt daarin een belangrijke rol. En daar gaat dit event ‘Gewoon leraar!?’ over. Deze ochtend draait alles om de vraag: hoe verruim je je blikveld om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken?

We bieden je daarvoor tijdens dit event acht concrete handreikingen. Allemaal met de insteek: hoe behoud je als beleidsmaker je docenten? Welke ontwikkelmogelijkheden bied je ze bijvoorbeeld? De handreikingen gaan onder meer in op:

  • Begeleiding van nieuwe docenten. Hoe begeleid je hen goed in de eerste intensieve periode?
  • Statushouders: hoe kunnen Nederlandse scholen deze bevoegde docenten opnemen?
  • Begeleiding van carrièreswitchers. Wat hebben zij nodig om een succesvolle overstap naar het onderwijs te maken?  

Inhoud van de handreiking: De onderwijssector worstelt met het fenomeen strategische personeelsplanning (SPP). De juiste persoon, op het juiste moment, met de juiste kwaliteiten, op de juiste plek tegen de juiste kosten. De gegevens uit SPP leveren veel op voor de school, de medewerkers en last but not least de leerlingen. Het is cruciaal dat schoolleider, teamleiders en HR in gezamenlijkheid iets met SPP doen. Iedereen binnen een school moet geloven in de meerwaarde van SPP. In deze handreiking leer je meer over (de mogelijkheden van) SPP.

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie