Van preventie naar urgentie

Van preventie naar urgentie

Samen zetten we onze krachten in om het tekort aan onderwijspersoneel in onze regio terug te dringen. Dat betekent enerzijds nieuwe leraren aantrekken, maar – minstens zo belangrijk – huidige leraren behouden. Goed werkgeverschap speelt daarin een belangrijke rol. En daar gaat dit event ‘Gewoon leraar!?’ over. Deze ochtend draait alles om de vraag: hoe verruim je je blikveld om de kwantitatieve en kwalitatieve tekorten in het onderwijs aan te pakken?

We bieden je daarvoor tijdens dit event acht concrete handreikingen. Allemaal met de insteek: hoe behoud je als beleidsmaker je docenten? Welke ontwikkelmogelijkheden bied je ze bijvoorbeeld? De handreikingen gaan onder meer in op:

  • Begeleiding van nieuwe docenten. Hoe begeleid je hen goed in de eerste intensieve periode?
  • Statushouders: hoe kunnen Nederlandse scholen deze bevoegde docenten opnemen?
  • Begeleiding van carrièreswitchers. Wat hebben zij nodig om een succesvolle overstap naar het onderwijs te maken?  

De inhoud van deze handreiking: Door het te verwachten lerarentekort in het po zijn diverse initiatieven ontstaan. Doel is om op een snelle, efficiënte manier nieuwe leerkrachten aan te trekken en op te leiden tot kwalitatief goede leerkrachten. Er is behoefte aan duidelijkheid over de verwachtingen van de verschillende betrokkenen bij het proces tot het opleiden van zij-instromers. In dit tafelgesprek geven we helderheid over de rol en verantwoordelijkheid bij het begeleiden van zij-instromers in het zij-instroomtraject binnen T-PrimaiR. Maar we horen ook graag van de professionals wat ze missen of willen toevoegen aan het zij-instroomtraject.

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie