Introductie: Samen opleiden

Introductie: Samen opleiden

Activiteit 1

In de regio Midden-Brabant zijn er vier opleidingsscholen AOS-MB, BOS, OSR en Opleidingsschool 013.  Naast opleiden van docenten hebben opleidingsscholen als doel om docenten te behouden voor het beroep. Doel is om als lerarenopleiding en opleidingsschool samen op te trekken in het samen opleiden. De eerste verkennende gesprekken vinden in april en mei plaats.

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie