Introductie: In-doorstroom lerarenopleidingen

Introductie: In-doorstroom lerarenopleidingen

Binnen de werkgroep IDU wordt bestudeerd hoe de hybride docent te definiëren en hoe de samenstelling is van de verschillende typen deeltijdstudenten met de daarbij passende opleidingstrajecten op de lerarenopleidingen. Er wordt in kaart gebracht hoe de oriëntatietrajecten verlopen en met welke beelden en verwachtingen deeltijdstudenten zich aanmelden bij de opleidingen. Hoe studie en het leren op de werkplek verlopen en welke obstakels studenten, maar ook scholen hierin tegenkomen.

Dit alles met als doel in versterkte samenwerking met het werkveld te komen tot een oplossing van knelpunten om te de student te matchen met de meest passende studie en leertraject. Vervolgens wordt de student met een maatwerktraject begeleid naar een succesvolle en motiverende toekomst in het onderwijs.

Geregeld bereiken ons geluiden, lezen we in de media, dat de meerwaarde van ervaring en expertise van de hybride docent erkend en gewaardeerd wordt. Tegelijkertijd is de ervaring dat veel deeltijdstudenten belemmeringen ervaren of  uitvallen tijdens de studie of vroeg in de carrière, door factoren die mogelijk betrekking hebben op de studie, de opleiding of tijdens hun werkplekleren.

De inzet van hybride docenten biedt kansen voor het onderwijs. Deze kansen kunnen nog beter worden benut in het (mede) oplossen van het personeelstekort. Vanuit een ander perspectief biedt hybride docentschap de kans aan bedrijven om de kennis en ervaring van zeer ervaren docenten in te zetten in bij voorbeeld het bedrijfsleven.

Er wordt in RAP MB sterk ingezet op verbetering, voorlichting en matching bij de instroom van de lerarenopleiding. We zetten in op een verbeterde intake –en selectieprocedure van deeltijd- en zij-instromers om uitval te voorkomen en om gerichtere begeleiding te kunnen bieden gedurende het  gehele opleidingstraject.

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie