Introductie: Een leven lang leren

Introductie: Een leven lang leren

Activiteit 19

We gaan onderzoeken wat er al gebeurt op partnerscholen om docenten te behouden voor het onderwijs. Deze inzichten geven handvatten of kaders ten behoeve van het behoud van onderwijspersoneel.

We pakken dit aan via een  praktijkonderzoek. Uw praktijk als waardevolle bron. Hoe ziet uw praktijk er in voornoemd  kader uit, waar liggen wensen, vragen?  Met een semi gestructureerd interview dat (online) plaatsvindt in de maanden april t/m juni 2021 met een van de RAP MB leden gaan wij de situatie in kaart brengen. 

Uw nieuwsgierigheid gewekt? U kunt contact opnemen via cvangorp@rapmb.nl

Projectleider Midden-Brabant

Geef een reactie